Om Lilja Group

_MG_9153+osm_cmyk.jpg

Lilja Group kan plast. En pålitlig och erfaren samarbetspartner för högkvalitativ och skräddarsydd plastbearbetning. Vi kombinerar vår långa erfarenhet med ambitionen att ligga i framkant när vår bransch möter framtidens krav.

Vi gör verklighet av din idé. Oavsett bransch bidrar Lilja Group med kvalitet och innovation. En garant för att våra kunders produkter håller måttet. Från idé till leverans. Från enskilda produkter till serieproduktion. Vi kan hantverket och mer. Lilja Group erbjuder kvalificerad rådgivning kring design, material, funktion och konstruktion. Vi har en unik kompetens och stolthet över vårt hantverk. Något som vi vill fortsätta bidra med. På ett hållbart och miljöanpassat sätt.

Välkommen till Lilja Group

Miljö och kvalitet

Lilja Group är certifierade enligt ISO9001:2015 och miljöledningssystem ISO 14001:2015.

Ladda ner certifikat

Vi ska driva all utvecklingen i en miljömässigt hållbar riktning. Vi vill i samarbete med kunden arbeta med långsiktiga lösningar genom utveckling och teknisk innovation.
Vår miljöpolicy ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet. Målet är att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

Vi ska driva all utvecklingen i en miljömässigt hållbar riktning. Vi vill i samarbete med kunden arbeta med långsiktiga lösningar genom utveckling och teknisk innovation.
Vår miljöpolicy ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet. Målet är att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som en miniminivå.

Flexibilitet

Är du kund kan du säkert redan intyga att vår flexibilitet är en styrka. Oavsett volym och leveranstid är vår ambition att hitta lösningen. Tonvikten har traditionellt legat på mindre serier och unika produkter. Det har format oss. Vi är snabba och effektiva i omställning och anpassning. Det lever kvar, men vi har idag en effektiv verksamhet där vi klarar betydligt större volymer än tidigare.

Vi kan inte allt. Och allt görs inte i plast eller är vår typ av bearbetning. Men vi har exempel där vi har varit sammanhållande. Projekt med olika typer av material, bearbetning och leverantörer. Berätta mer om vad ni behöver så kan vi säkert hitta en lösning med fler komponenter än våra.

Vi är lösningsorienterade.

Idag arbetar vi med nya och integrerade processer vilket även innebär att vi kommer att förbättra vår kostnadseffektivitet med större volymer.

Korta ledtider är något som vi vet är en konkurrensfördel. Oavsett vilka tjänster vi hjälper våra kunder med håller vi dem nere genom att samla formgivning, produktion och lagerhållning under samma tak.

MATERIAL OCH BEARBETNING

Vi är specialister inom bearbetning av plast. Med utgångspunkt från dina behov kan vi hjälpa dig att hitta rätt material och rätt metod. Nedan har du länkar till några av de material vi arbetar i.

Klicka här för att läsa mer om alla material vi arbetar med.